Hírek

Idén is polgári délután – Február 18., 18 óra 2014 február 13 . . Edit

Az MPP sepsiszentgyörgyi szervezeti immáron negyedik alkalommal tart polgári délutánt.

Mindenkit szeretettel látunk Február 18-án, kedd délután hat órától egy zsíros kenyeres, teás, beszélgetésre a megszokott helyre, a  Martinovics utcai székházba. Az este folyamán sort kerítenek beszámolókra, lehetőség lesz véleménynyilvánításra, kérdések megvitatására.

Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Elhibázott stratégia – MPP: minden iskolát meg kell tartani

Elhibázottnak tartja a sepsiszentgyörgyi iskolák esetleges összevonását a Magyar Polgári Párt (MPP). Bálint József, az MPP sepsiszentgyörgyi elnöke arra emlékeztetett: ők már három évvel ezelőtt, amikor az óvodák összevonása merült föl, tiltakoztak az eljárás ellen.

– Az oktatást nem lehet kizárólag gazdasági megfontolások alapján szervezni. Az önkormányzat kötelessége, hogy biztosítsa a közeli iskola létét, elsősorban az elemi osztályosok részére – hangoztatta Bálint, aki szerint már a jelenlegi állapot sem jó: nemhogy nem szabad megszüntetni a lakónegyedi iskolákat, hanem újra kellene indítani, például a szotyorit, hogy a szülőknek ne kelljen a megyeszékhelyre ingáztatniuk gyerekeiket.

Bálint úgy véli, adminisztratív döntésekkel lehetne befolyásolni a minőségi szakoktatás újraindulását: csökkenteni kellene az elméleti líceumokban induló osztályok számát, és azon belül a tanulók létszámát.

– Így csak azok mennének elméleti líceumba, akik tényleg oda valók, és jutna jó képességű gyerek a szakközépiskolákba is, hogy a megye cégeinek utánpótlása is biztosítva legyen jó minőségű munkaerővel – jelentette ki.

Bálint úgy fogalmazott: lehetőleg nem azokra kellene bízni a rendszer javítását, akik elrontották.

Mint ismeretes, az úgynevezett fejkvótarendszer bevezetésével a lakónegyedi iskolák nehezen tudják fedezni költségeiket, ezért felmerült ezek összevonása. Antal Árpád polgármester szerint szó sem lehet arról, hogy helyi forrásból fedezzék a hiányt, mert erre rámenne a teljes megyeszékhelyi fejlesztési alap. Az, hogy a szakminiszter legutóbb pénzt ígért a jelenlegi állapot fenntartására, valószínű csak átmenetileg oldja meg a problémát.

Erdély András, 13/02/2014

Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Polgári délután

Harmadik alkalommal tart Polgári délutánt az MPP. Február 7-én, csütörtök délután hat órától várják a párt tagjait, támogatóit zsíros kenyeres, teás, forralt boros beszélgetésre a sepsiszentgyörgyi Martinovics utcai székházba.
Bálint József, a polgáriak városi szervezetének elnöke elmondta: a találkozón alkalom nyílik megbeszélni az elmúlt év történéseit, az önkormányzati választásokat követő tisztújítás utáni eseményeket, sort kerítenek beszámolókra, véleménynyilvánításra, de elemzésekre is, napirendre kerülnek a parlamenti választások utáni véleménykülönbségek, szó lesz a vitákat kiváltó gyimesközéploki és szovátai találkozókról és a párt jelenlegi helyzetéről is. A Polgári délutánon nem lesznek jelen a párt felső vezetői, őket egy másik alkalomra várják majd Sepsiszentgyörgyre.   (-kas)
Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Közgyűlés

A Magyar Polgári Párt

sepsiszentgyörgyi szervezetének 2012. július 26.-i

tisztújító közgyűlésével kapcsolatos tudnivalók

*

*

- a gyűlés összehívását a Háromszék napilap július 12.-i számában hirdettük meg, az összehívásról tájékoztatjuk a tagságot telefonon is

- a telefonos megkeresés alkalmával igazolásra kerül a megkeresett személy tagsági viszonya is

- a közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Elnöki beszámoló
  2. Kiegészítések, hozzászólások
  3. Tisztújítás
  4. Különfélék (tagsági díj, újság, irodafenntartás, szervezési kérdések, stb.)

 

Az elnökség mandátuma lejárt. Tisztségekre (elnök, alelnök, elnökségi tagok) azok pályázhatnak, akik 2012. július 12. előtt is a szervezet tagjai voltak, nem tagjai más, konkurens szervezeteknek, és a 2012. július 1.-ig esedékes tagsági díjat befizették.

A pályázatnak tartalmaznia kell az önéletrajzi adatokon kívül egy tájékoztatót az illető eddigi párton belüli tevékenységéről, valamint a jövőbeli elképzeléseiről.

 

 

Bálint József

elnök

Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Ünnep az összetartozás jegyében

Lassan, az évek teltével Sepsiszentgyörgyön is igazi, emberek százait megmozgató ünneppé válik június 4. Idén a Nemzeti Összetartozás Napját sikerült közösen megünnepelni, a politikamentesnek tervezett második, kulturális rész valóban az összefogás üzenetét hordozta.
A szónokok szóltak a szórvány–magyar együttműködésről, a Kárpát-medencei népek közös múltjáról, jövőjéről, az előadók között voltak helybeliek, Hunyad megyéből érkezettek és csángóföldről népdalokat hozó gyermekek.
Kicsit megcsúszott a parkban rendezett megemlékezés, s a hatórás harangzúgás belekongott az imába, a himnuszokkal pedig a háttérből a nagyszínpadon szóló zene próbált konkurálni, de nem sikerült tompítania az esemény méltóságát Az RMDSZ-es jelöltek, aktivisták szinte tüntetően maradtak távol az MPP kezdeményezte, több éve megrendezett megemlékezésről, mint mondották, nem akartak kampányt keverni az eseménybe, de az MPP és az EMNP testületileg részt vett a közös szervezésben sorra kerülő kulturális rendezvényen.
Nem gyűlt össze a március 15-én vagy akár Szent György Napokkor megszokott tömeg, de a nyáresti melegben sok százan összesereglettek a színház elé felállított színpadnál. A Má­csafej együttes megzenésített verseket énekelt, fiatalok szavaltak, majd Kocsis Attila, a dévai szórványkollégium igazgatója szólt arról, mit jelentetett a tíz év alatt 24 000-ről 16 000-re fogyatkozott Hunyad megyei magyarságnak a háromszéki támogatás, az utolsó pillanatban dobott mentőöv, amely az összetartozás üzenetét hordozza, és amely segíti megmaradá­sukat. Bubik Lászlónak, a felvidéki Via Nova ifjúsági szervezet elnökének levelét a műsort vezető Mátray László olvasta fel. Az üzenet alapgondolata, hogy a trianoni békediktátummal tulajdonképpen minden érintett nemzet veszített.
“Majd ha őszintén mondjuk egymás szemébe, hogy jobb volt 920 esztendeig együtt, egy államban egymásért küzdeni, mint 92 évig egymás ellen marakodni, majd akkor és csak akkor állíthatjuk, hogy Trianon puszta történelem már” – hangzott Bubik László üzenete.
A Háromszék Táncegyüttes produkciója után az ünnepség díszvendége, Böjte Csaba ferencrendi szerzetes történelmi visszatekintéssel indította szónoklatát, egészen a honfoglalásig visszapillantva vázolta, hogyan éltek egymást segítve, gazdagítva a különböző népek a Kárpát-medencében, egy olyan összetartozásban, amely sok értéket hozott. “Trianonban az fáj, hogy összetörte az Árpád fejedelem által hirdetett vezérelvet, hogy együtt, közösen könnyebb, mint külön-külön” – mondta el Böjte Csaba, majd hozzáfűzte, “milyen jó volna, ha meg tudnánk újból és újból tanulni a másik megbecsülését”. Együtt, közösen kellene egy szép Kárpát-medencét megálmodnunk, közösen imádkoznunk, hogy Trianon átka megtörjön – hangsúlyozta Böjte atya, aki kitért arra is, hogy ma a magyarságnak nem a környező népek a legnagyobb ellenségei, hanem az alkohol, a lustaság, a bűn, az általa kiépített rendszerben 67 településen 2300 gyermeket nevelnek, de egy sem a románok miatt került oda, hanem saját szülei tehetetlensége, bűnössége miatt, iskoláinkat nem elveszik tőlünk, hanem kiürülnek, mert nem születnek gyermekek. “Hinnünk kell, bíznunk egymásban, az itthon maradásban, az összefogásban. Más jövőt nem látok: ha ezen az úton haladunk, akkor megmarad a Kárpát-medence és benne megmarad drága magyar nemzetünk” – ezekkel a szavakkal, ennek megvalósulásáért elmondott imával zárta beszédét Böjte Csaba.
Az Nemzeti Összetartozás Napja Sepsiszentgyörgyön a Vox Humana rövid koncertjével ért véget.
3szék – Farkas Réka
Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Összefogásban rejlő erő

Örömmel nyugtáztuk, hogy több év után Sepsiszentgyör­gyön a magyar pártoknak sikerült összehangolniuk a trianoni békediktátum évfordulója alkalmából szervezett megemlékezéseket…
…és június 4-e legalább városunkban azzá válhat, amivé a magyar Országgyűlés nyilvánította: az összetartozás napjává, melyen a múltban történt nemzeti tragédia fölötti siránkozás helyett a jövőbe vetett hitre, az előttünk álló feladatokra összpontosíthatunk.
Valamiféle büszkeséggel kiáltottuk világgá a hírt, remélve, ragadós lesz a példa, Erdély más vidékein is képesek lesznek bár egy napra félretenni viszálykodásaikat vezetőink, hisz szükség van arra, hogy megmutassák: nemzeti jelentőségű ügyekben képesek a közös fellépésre.
Különösen fontos lenne az erő felmutatása most, amikor a nemrég hivatalba lépett Ponta-kormány első intézkedéseivel bizonyította, még a Magyarországgal való jószomszédi kapcsolatok megrontása árán sem képes kordában tartani nacionalista indulatait, és a legkülönfélébb intézkedések révén próbálja csorbítani a magyarság megszerzett jogait. A hatalomátvétel után néhány héttel már ott tartunk a korábban mindkét fél által nagyon jónak minősített magyar–román kapcsolatokban, hogy Victor Ponta és belügyminisztere nyilvános bocsánatkérést vár a magyar kormányfőtől Kövér László országgyűlési elnök azon kijelentései miatt, amelyekkel a román hatóságoknak a Nyirő József tervezett újratemetése ügyében tanúsított magatartását kifogásolta. Valami megváltozott hát a romániai magyar–román viszonyban éppúgy, mint az államok közti kapcsolatban – és ezért is lenne oly jó demonstrálni azt, amit az Orbán-kormány törvénybe is iktatott: a magyar nemzet összetartozását.
Ehelyett azonban az RMDSZ elnöke a választási kampány hevében, néhány órával az összetartozás napja előtt éppenséggel arra látta elérkezettnek az időt, hogy Kövér Lászlót oktassa ki, azt fejtegetve, az Országgyűlés elnökének kijelentései Magyarországnak ártanak, nem az RMDSZ-nek. Mindamellett, hogy Kelemen Hunor időzítése sem a legjobb, nyilatkozata a szövetség vezetőinek az összetartozással kapcsolatos magatartásáról is árulkodik. Arról a meggyőződésről, mely szerint csakis ők tudják a legjobban, mi a jó az erdélyi magyarságnak, és arról az ösztönről, hogy hamarabb keresik a kompromisszumot a román hatalommal is, mintsem a megegyezést erdélyi vetélytársaikkal vagy anyaországi szövetségeseinkkel.
Alighanem ezeken kellene változtatniuk elsősorban ahhoz, hogy a magyar szervezetek közötti együttműködés létrejöhessen, és az összetartozásban rejlő, eddig kihasználatlan erő megnyilvánuljon. Micsoda dolgokra lehetnénk képesek, ha minden erdélyi magyar párt, civil szervezet, egyház, karöltve a budapesti hatalommal, a többi Kárpát-medencei magyar tényezővel együttesen lépne fel jogaink védelme, bővítése, autonómiánk kivívása érdekében…
3szék – Farcádi botond
Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Politikai keretprogram

Az alábbi linkre kattintva elolvasható:

A Magyar Polgári Párt sepsiszentgyörgyi polgármester- és tanácsos-jelöltjeinek keretprogramja.

vagy megtalálható a DOKUMENTUMOK menüpont alatt.

Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Aranyérmet szerzett az MPP focicsapata

Június első hétvégéjén kerültek megrendezésre a VI. SEPSISZENTGYÖRGYI SPORTNAPOK.

Ez alkalommal, és a választások közelségét tekintve, megszervezték a pártok képviselőjelöltjeinek focibajnokságát. A torna zökkenőmentesen indult. 4 csapat mérette meg magát: az RMDSZ, a liberálisok (PNL), az EMNP, valamint a polgári párt.

Az első meccset az RMDSZ játszotta a Néppárttal, amit döntetlenre hoztak ki, végül hetesekel győzőtt az RMDSZ. A második meccset a polgáriakkal játszottak a liberálisok. Az MPP győzelemmel fejezte be a meccset. A harmadik és negyedik helyért ezután a néppártosok és a liberálisok küzdöttek, melynek eredményeként az EMNP bronzérmes lett.

Ezek után egy kevésbé zökkenőmentes döntőnek voltak tanúi a nem kis számban összegyűlt nézők és szurkolók. A meccset kakasviadalhoz hasonlóan kezdték az RMDSZ és az MPP játékosai. Több játékos került a földre, ahonnan néhány pillanatig nem is tudtak felállni, az egyik esés  majdnem verekedéssé fajult, de végül sikerült a játékot a sportszerűség keretei közé szorítani. Az első gólt az RMDSZ-nek sikerült berúgni, ami talán a polgáriakat motiválta, és végül megnyerték a meccset 2-1-re, így szerezve meg az aranyérmet.

Játékosok:

Kulcsár – Terza József  ~  Kovászna megyei tanácselnök-jelölt

Fejér Levente ~ Zabola község polgármesterjelöltje

Nagy Gábor Levente ~ Sepsiszentgyörgy város tanácsos – jelöltje

Tokos Pál ~ Sepsiszentgyörgy város tanácsos – jelöltje

Mikó Nimród~ Sepsiszentgyörgy város tanácsos – jelöltje

Fekete Attila ~ Sepsiszentgyörgy város tanácsos – jelöltje

Fülöp Csaba~ Kovászna megye tanácsos – jelöltje

Bartók Szabolcs – László ~ Kovászna megye tanácsos – jelöltje

Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Trianoni megemlékezés – nem egymás ellen, hanem egymás után

Sepsiszentgyörgyön nem veszett össze az RMDSZ és az MPP a trianoni megemlékezés szervezése felett.

Bálint József, a város alpolgármestere szerdán sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a délelőtt folyamán tartották a városháza szokásos rendezvény-jóváhagyási megbeszélését, és kiderült, hogy június 4-re ugyanarra az időpontra két igénylés is érkezett az RMDSZ és az MPP részéről.

A két magyar szervezet képviselői megegyeztek, hogy egymás után tartják a rendezvényeiket. A polgári párt már évek óta a belvárosi Erzsébet parkban az egykori országzászló helyén szervezi a trianoni megemlékezést. Idén is ezen a helyszínen emlékeznek 17.30-tól, meghívták a szövetség és néppárt képviselőit is, akik ha akarnak, fel is szólalhatnak. Ennek folytatásaként a száz méterrel távolabb felállított színpadon az RMDSZ által szervezett kulturális műsorral folytatják, megkérik majd az embereket, hogy vonuljanak át oda, mondta Bálint József. Az alpolgármester hangsúlyozta, a Magyar Országgyűlés két évvel ezelőtt elfogadta, hogy június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja, a sepsiszentgyörgyi rendezvényt is ennek szellemében tartják, túllépve a  történelmi traumán, a tényleges összetartozást erősítve.

A sajtótájékoztatón Bereczki Kinga MPP-s tanácstag, aki újabb mandátumra pályázik, a párt oktatási programját ismertette, hangsúlyozta, ki kell használni, hogy az új tanügyi törvény szerint az önkormányzatok nagyobb szerepet kapnak a tanügyben, be kell emelni a nemzeti öntudatra való nevelést, például honismereti körutak, helytörténeti előadássorozatok szervezésével.

Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Csökkentené a bukaresti függőséget az MPP

2012. május 10.,
A kampány első napjaiban nyilvánosságra hozza gazdasági programját az MPP – jelentette be tegnap Kulcsár-Terza József, a párt megyei tanácselnökjelöltje és Bálint József sepsiszentgyörgyi polgármesterjelölt.
Az RMDSZ 22 év alatt nem volt képes valós eredményeket felmutatni, haladás tapasztalható, de tulajdonképpen a Bukarestből ará­nyosan leosztott pénzekkel, illetve a pályázatok útján lehívott összegekkel dicsekednek. Most arra az időszakra kell felkészülni, amikor nem osztogat oly bőkezűen a központi hatalom, és ismét bebizonyosodik, célravezetőbb, hasznosabb lett volna, ha az RMDSZ kormányon azt harcolja ki, hogy több pénz maradjon helyben, ne legyünk kiszolgáltatottak a román főváros kényének-kedvének – hangsúlyozták az MPP-s politikusok. Szük­ség van a térség gazdasági megerősítésére, munkahelyteremtésre, mert ezek nélkül a fiatalok máshol keresik boldogulásukat, és Sepsi­szentgyörgy nem a jövő városa lesz, ahogy azt az RMDSZ-es kampányban hirdetik, hanem tíz év alatt Marosvásárhely, húsz év alatt pedig Kolozsvár sorsára juthat – fogalmazott Kulcsár- Terza József.
Bálint József elsősorban Sepsiszentgyörggyel kapcsolatos terveiket ismertette, vállalkozókat vonzanának ide, olyanokat, akik helyben adóznak majd, és átgondolnák a lakásépítési programot is, a fiataloknak ugyanis munkahelyre és lakásra lenne szükségük, hogy itthon boldoguljanak.
Oda figyel­nek majd a pénzek megfelelő elköltésére is, mert véleményük szerint az elmúlt időszakban beruházott össze­gekből akár három-négyszer több dolgot is megvalósíthattak volna. “Lehet politikai baklövés, lehet trehányság az oka, hogy az RMDSZ nem tette meg a megfelelő lépéseket, hogy több pénz maradjon a megyében. Ez lenne a gazdasági önállóság alapja” – fejtette ki Bálint József. Az MPP két vezető politikusa azt hangoztatta, fel kell számolni a bukaresti függőséget. “Székelyföld-központú vezetésre van szükség, nem Bukarestből irányított politizálásra” – fűzte hozzá Kulcsár-Terza József. Szerző: Farkas Réka
Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Pillanatok
2018. június
H K S C P S V
« máj    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archívum