Összefogásban rejlő erő

Örömmel nyugtáztuk, hogy több év után Sepsiszentgyör­gyön a magyar pártoknak sikerült összehangolniuk a trianoni békediktátum évfordulója alkalmából szervezett megemlékezéseket…
…és június 4-e legalább városunkban azzá válhat, amivé a magyar Országgyűlés nyilvánította: az összetartozás napjává, melyen a múltban történt nemzeti tragédia fölötti siránkozás helyett a jövőbe vetett hitre, az előttünk álló feladatokra összpontosíthatunk.
Valamiféle büszkeséggel kiáltottuk világgá a hírt, remélve, ragadós lesz a példa, Erdély más vidékein is képesek lesznek bár egy napra félretenni viszálykodásaikat vezetőink, hisz szükség van arra, hogy megmutassák: nemzeti jelentőségű ügyekben képesek a közös fellépésre.
Különösen fontos lenne az erő felmutatása most, amikor a nemrég hivatalba lépett Ponta-kormány első intézkedéseivel bizonyította, még a Magyarországgal való jószomszédi kapcsolatok megrontása árán sem képes kordában tartani nacionalista indulatait, és a legkülönfélébb intézkedések révén próbálja csorbítani a magyarság megszerzett jogait. A hatalomátvétel után néhány héttel már ott tartunk a korábban mindkét fél által nagyon jónak minősített magyar–román kapcsolatokban, hogy Victor Ponta és belügyminisztere nyilvános bocsánatkérést vár a magyar kormányfőtől Kövér László országgyűlési elnök azon kijelentései miatt, amelyekkel a román hatóságoknak a Nyirő József tervezett újratemetése ügyében tanúsított magatartását kifogásolta. Valami megváltozott hát a romániai magyar–román viszonyban éppúgy, mint az államok közti kapcsolatban – és ezért is lenne oly jó demonstrálni azt, amit az Orbán-kormány törvénybe is iktatott: a magyar nemzet összetartozását.
Ehelyett azonban az RMDSZ elnöke a választási kampány hevében, néhány órával az összetartozás napja előtt éppenséggel arra látta elérkezettnek az időt, hogy Kövér Lászlót oktassa ki, azt fejtegetve, az Országgyűlés elnökének kijelentései Magyarországnak ártanak, nem az RMDSZ-nek. Mindamellett, hogy Kelemen Hunor időzítése sem a legjobb, nyilatkozata a szövetség vezetőinek az összetartozással kapcsolatos magatartásáról is árulkodik. Arról a meggyőződésről, mely szerint csakis ők tudják a legjobban, mi a jó az erdélyi magyarságnak, és arról az ösztönről, hogy hamarabb keresik a kompromisszumot a román hatalommal is, mintsem a megegyezést erdélyi vetélytársaikkal vagy anyaországi szövetségeseinkkel.
Alighanem ezeken kellene változtatniuk elsősorban ahhoz, hogy a magyar szervezetek közötti együttműködés létrejöhessen, és az összetartozásban rejlő, eddig kihasználatlan erő megnyilvánuljon. Micsoda dolgokra lehetnénk képesek, ha minden erdélyi magyar párt, civil szervezet, egyház, karöltve a budapesti hatalommal, a többi Kárpát-medencei magyar tényezővel együttesen lépne fel jogaink védelme, bővítése, autonómiánk kivívása érdekében…
3szék – Farcádi botond
Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

MPP az emberek pártján

Sepsiszentgyörgyi jelöltjeit mutatta be a Magyar Polgári Párt péntek esti fórumán a megyei könyvtár Gábor Áron Termében. A találkozó nemcsak tervekről, a következő négy év programjáról szólt, hanem megvonták az elmúlt mandátum mérlegét is.
2008-ban A választás szabadsá­ga jelszóval indult az önkormányzati választásokon a frissen bejegy­zett politikai alakulat, mostani szlo­genjük: Az MPP az emberek pártján áll – mondta el Bálint József polgármesterjelölt. Akkor Sepsiszent­györ­gyön létrehozhatták a legnépesebb frakciót, ám hiába voltak kilencen, az RMDSZ a román képvi­selőkkel szövetkezve érvényesítet­te akaratát – idézte fel az alpolgár­mesterként tevékeny­kedő Bálint. Ami a városban szép és jó lett, annak megvalósítását ők is támogatták, amit elleneztek (adó-, vízdíjemelés, stb.), arról kiderült utólag, hogy válságban nem volt megfelelő lépés. Számos kezdeményezésük nem kapott támogatást, de igyekeztek becsülettel végezni munkájukat – sorolta Bálint József.
Az MPP mostani listáját az újítás jegyében állították össze, néhány tapasztalt jelölt mellett sok a fiatal, legtöbbjük gazdasági szakember, mert a városnak gazdasági előrelépésre, munkahelyteremtésre van szüksége, azt szeretnék, ha mind kevesebben szorulnának támogatásra, mind többen élhetnének munkájuk utáni bevételből. Visszaadni a munka becsületét – jelölte meg célként az MPP polgármesterjelöltje. Csak olyasmit ígérnek, ami teljesíthető – mondotta.
A találkozón bemutatták az önkormányzati képviselőjelölteket, közülük néhányan fel is szólaltak. Gazda Zoltán négyéves eredmé­nyei­ről számolt be, kiemelve, igye­keztek a szakmaiság felé terelni a tanácsban zajló munkát, de kiemelt fontosságúnak vélték a nemzeti ügy szolgálatát is, kezdeményezésére került Sepsiszentgyörgy bejáratához rovásírással is az elne­vezés, ugyancsak neki köszönhető Jecza Péter szobrának felállítása, és év végéig állni fog a turulmadárszobor is az Amőba Központ mellett kialakított téren. Dr. Bíró István a párt egészségügyi programjáról beszélt, arról, mennyire fontos lenne a családorvosi ügye­letrendszer visszaállítása, hogy így tehermentesítve, a kórház sürgős­ségi osztálya jobban elláthassa feladatát, de szólt arról is, hogy a városnak szerepet kell vállalnia az otthoni betegellátásban.
Kulcsár-Terza József, az MPP megyei elnöke azt emelte ki, az inasiskolát kijárták, az önkormányzati szakmát megtanulták, most már belelátnak a politikai játszmákba, és tudják, szükség van rájuk, a nemzeti oldalt, a nemzeti érdekeket ők képviselik. Ha nem erősödik meg a nemzeti oldal, Sepsiszentgyörgy húsz év múlva Marosvásárhely, 40–50 év múlva Kolozsvár sorsára juthat, ma már nyilvánvaló: csak autonómia útján elérhető a magyarság megmaradása Székelyföldön – mondotta

3szék – Farkas Réka

Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Politikai keretprogram

Az alábbi linkre kattintva elolvasható:

A Magyar Polgári Párt sepsiszentgyörgyi polgármester- és tanácsos-jelöltjeinek keretprogramja.

vagy megtalálható a DOKUMENTUMOK menüpont alatt.

Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Aranyérmet szerzett az MPP focicsapata

Június első hétvégéjén kerültek megrendezésre a VI. SEPSISZENTGYÖRGYI SPORTNAPOK.

Ez alkalommal, és a választások közelségét tekintve, megszervezték a pártok képviselőjelöltjeinek focibajnokságát. A torna zökkenőmentesen indult. 4 csapat mérette meg magát: az RMDSZ, a liberálisok (PNL), az EMNP, valamint a polgári párt.

Az első meccset az RMDSZ játszotta a Néppárttal, amit döntetlenre hoztak ki, végül hetesekel győzőtt az RMDSZ. A második meccset a polgáriakkal játszottak a liberálisok. Az MPP győzelemmel fejezte be a meccset. A harmadik és negyedik helyért ezután a néppártosok és a liberálisok küzdöttek, melynek eredményeként az EMNP bronzérmes lett.

Ezek után egy kevésbé zökkenőmentes döntőnek voltak tanúi a nem kis számban összegyűlt nézők és szurkolók. A meccset kakasviadalhoz hasonlóan kezdték az RMDSZ és az MPP játékosai. Több játékos került a földre, ahonnan néhány pillanatig nem is tudtak felállni, az egyik esés  majdnem verekedéssé fajult, de végül sikerült a játékot a sportszerűség keretei közé szorítani. Az első gólt az RMDSZ-nek sikerült berúgni, ami talán a polgáriakat motiválta, és végül megnyerték a meccset 2-1-re, így szerezve meg az aranyérmet.

Játékosok:

Kulcsár – Terza József  ~  Kovászna megyei tanácselnök-jelölt

Fejér Levente ~ Zabola község polgármesterjelöltje

Nagy Gábor Levente ~ Sepsiszentgyörgy város tanácsos – jelöltje

Tokos Pál ~ Sepsiszentgyörgy város tanácsos – jelöltje

Mikó Nimród~ Sepsiszentgyörgy város tanácsos – jelöltje

Fekete Attila ~ Sepsiszentgyörgy város tanácsos – jelöltje

Fülöp Csaba~ Kovászna megye tanácsos – jelöltje

Bartók Szabolcs – László ~ Kovászna megye tanácsos – jelöltje

Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Trianoni megemlékezés – nem egymás ellen, hanem egymás után

Sepsiszentgyörgyön nem veszett össze az RMDSZ és az MPP a trianoni megemlékezés szervezése felett.

Bálint József, a város alpolgármestere szerdán sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a délelőtt folyamán tartották a városháza szokásos rendezvény-jóváhagyási megbeszélését, és kiderült, hogy június 4-re ugyanarra az időpontra két igénylés is érkezett az RMDSZ és az MPP részéről.

A két magyar szervezet képviselői megegyeztek, hogy egymás után tartják a rendezvényeiket. A polgári párt már évek óta a belvárosi Erzsébet parkban az egykori országzászló helyén szervezi a trianoni megemlékezést. Idén is ezen a helyszínen emlékeznek 17.30-tól, meghívták a szövetség és néppárt képviselőit is, akik ha akarnak, fel is szólalhatnak. Ennek folytatásaként a száz méterrel távolabb felállított színpadon az RMDSZ által szervezett kulturális műsorral folytatják, megkérik majd az embereket, hogy vonuljanak át oda, mondta Bálint József. Az alpolgármester hangsúlyozta, a Magyar Országgyűlés két évvel ezelőtt elfogadta, hogy június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja, a sepsiszentgyörgyi rendezvényt is ennek szellemében tartják, túllépve a  történelmi traumán, a tényleges összetartozást erősítve.

A sajtótájékoztatón Bereczki Kinga MPP-s tanácstag, aki újabb mandátumra pályázik, a párt oktatási programját ismertette, hangsúlyozta, ki kell használni, hogy az új tanügyi törvény szerint az önkormányzatok nagyobb szerepet kapnak a tanügyben, be kell emelni a nemzeti öntudatra való nevelést, például honismereti körutak, helytörténeti előadássorozatok szervezésével.

Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Csökkentené a bukaresti függőséget az MPP

2012. május 10.,
A kampány első napjaiban nyilvánosságra hozza gazdasági programját az MPP – jelentette be tegnap Kulcsár-Terza József, a párt megyei tanácselnökjelöltje és Bálint József sepsiszentgyörgyi polgármesterjelölt.
Az RMDSZ 22 év alatt nem volt képes valós eredményeket felmutatni, haladás tapasztalható, de tulajdonképpen a Bukarestből ará­nyosan leosztott pénzekkel, illetve a pályázatok útján lehívott összegekkel dicsekednek. Most arra az időszakra kell felkészülni, amikor nem osztogat oly bőkezűen a központi hatalom, és ismét bebizonyosodik, célravezetőbb, hasznosabb lett volna, ha az RMDSZ kormányon azt harcolja ki, hogy több pénz maradjon helyben, ne legyünk kiszolgáltatottak a román főváros kényének-kedvének – hangsúlyozták az MPP-s politikusok. Szük­ség van a térség gazdasági megerősítésére, munkahelyteremtésre, mert ezek nélkül a fiatalok máshol keresik boldogulásukat, és Sepsi­szentgyörgy nem a jövő városa lesz, ahogy azt az RMDSZ-es kampányban hirdetik, hanem tíz év alatt Marosvásárhely, húsz év alatt pedig Kolozsvár sorsára juthat – fogalmazott Kulcsár- Terza József.
Bálint József elsősorban Sepsiszentgyörggyel kapcsolatos terveiket ismertette, vállalkozókat vonzanának ide, olyanokat, akik helyben adóznak majd, és átgondolnák a lakásépítési programot is, a fiataloknak ugyanis munkahelyre és lakásra lenne szükségük, hogy itthon boldoguljanak.
Oda figyel­nek majd a pénzek megfelelő elköltésére is, mert véleményük szerint az elmúlt időszakban beruházott össze­gekből akár három-négyszer több dolgot is megvalósíthattak volna. “Lehet politikai baklövés, lehet trehányság az oka, hogy az RMDSZ nem tette meg a megfelelő lépéseket, hogy több pénz maradjon a megyében. Ez lenne a gazdasági önállóság alapja” – fejtette ki Bálint József. Az MPP két vezető politikusa azt hangoztatta, fel kell számolni a bukaresti függőséget. “Székelyföld-központú vezetésre van szükség, nem Bukarestből irányított politizálásra” – fűzte hozzá Kulcsár-Terza József. Szerző: Farkas Réka
Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Munkahelyeket ígér az MPP

Új munkahelyek teremtését tartja egyik legfontosabb gazdasági célkitűzésének az MPP sepsiszentgyörgyi polgármesterjelöltje.

Bálint József elmondta, pártjának több elképzelése is van ezzel kapcsolatosan, kölcsönös bizalomra épülő vállalkozói légkört teremtenének, könnyítenének a közbeszerzési eljárásokon, hogy tisztességes módon, de a helyi cégek, kis- és közepes vállalkozások is lehetőséget kapjanak.
Az MPP polgármesterjelöltje célszerűnek tartaná egy önkormányzati vállalkozás életre hívását, amely kisebb útjavításokat, karbantartási munkálatokat végezhetne, de jó ötletnek nevezte az őrkői kőbánya megvásárlását (ez jelenleg magánkézben, egy román vállalkozó a jelenlegi tulajdonos, de évek óta nem folyik kitermelés), ha önkormányzati tulajdonba kerülne, beindíthatnák a környezetkímélő kitermelést, sok szakképzetlen munkásnak nyújthatnának álláslehetőséget, és biztosíthatnák a város infrastrukturális felújításához a nyersanyagot. Bálint József szerint a létrehozandó cég és a kőbánya 250 embernek adhatna munkát.
Az MPP összeállította a sepsiszentgyörgyi vállalkozók listáját, tárgyaltak azokkal, akik támogatják a pártot, szimpatizálnak elképzeléseikkel, és ez a kb. 50 cég azt ígérte, ha polgári vezetése lesz a városnak, és az megvalósítja ígéreteit, még jó néhány munkahelyet létre tudnak hozni – mondta el Bálint József, aki szerint így legalább 250 új munkahely jön még létre.
Potenciális befektetőkkel is egyeztet az MPP, több külföldi cég kereste meg őket, érdeklődtek a munkanélküliek szakképzettségi irányultságáról, felmérik a terepet, és várhatóan beruháznak majd. Jelen pillanatban két vállalkozással is tárgyalnak, hamarosan pontosabban is körvonalazzák a terveket, bemutatják a lehetséges befektetőket, akik várhatóan még legalább 500 munkahelyet hoznak létre – vázolta Bálint József, aki szerint ily módon a polgári párt legalább ezer munkahelyet hoz létre, ha elnyeri a város vezetését és a többséget a tanácsban.

Farkas Réka – 3SZÉK

Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Kampányprogram – Magyar Polgári Párt – Sepsiszentgyörgy

Május 29 – Kedd 17.30  Kilyén – kultúrotthon – Lakossági fórum

20.00  Szotyor- kultúrotthon – L. fórum

Május 30 – Szerda 17.00  Szépmező– L. fórum

19.00  Olt negyed (Olt utca, 44-es th. mögött) – L. fórum

Május 31. – Csütörtök 17.00  Állomás negyed – L. fórum

19.00  Lenin negyed – L. Fórum

Június 1. – Péntek 17.30  Sepsiszentgyörgy, Gábor Áron terem – L. fórum
Június 2. – Szombat 17.30  Sportnapok, Focimérkőzések – sportcsarnok

(játszanak az MPP-s jelöltek)

Június 3. – Vasárnap Szórólap-osztogatás csapatban
Június 4. – Hétfő 17.30  Trianon megemlékezés – Erzsébet park

20.00  Csiki negyed, Gábor Áron szobor – L. fórum

Június 5. – Kedd 20.00 Kormorán koncert
Június 6. – Szerda 18.00  Szemerja negyed – stadion – L. fórum

20.00  Domb utca – L. Fórum

Június 7. – Csütörtök Kövér László  – Sugáskert – Fórum
Június 8. – Péntek Központ – közös tevékenység
Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Fiatal csapat tapasztalt háttérrel

Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

A jót akarni kell

Választási interjú Bálint Józseffel, Sepsiszentgyörgy polgármester-jelöltjével a marosvásárhelyi rádióban.

Tesztett a cikk? Ossza meg másokkal is!

Pillanatok
2018. június
H K S C P S V
« máj    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archívum